Koronaepidemian vaiheet

Sosiaali- ja terveysministeriö STM on luonut ns. hybridistrategian, jonka avulla koronaepidemiaa pyritään hillitsemään. Hybridistrategia pohjautuu kolmiportaiseen vaiheistukseen, jonka avulla suosituksia ja rajoituksia laaditaan ja kohdennetaan eri alueilla. 

Jotta tartuntojen leviämistä voidaan tehokkaasti estää, hybridistrategian mukaiset toimenpiteet on otettava käyttöön ennakoiden ja riittävän laaja-alaisina.   

Lue lisää epidemian eri vaiheista STM:n toimintasuunnitelmasta.

Perustaso

Tartuntojen ilmaantuvuus on alhainen ja uudet tapaukset ovat yksittäisiä. Tartuntaketjut pystytään jäljittämään.

Kiihtymisvaihe

Alueellinen ilmaantuvuus nousee ja alueella on olemassa useita tartuntaketjuja.

Leviämisvaihe

Epidemia kiihtyy edelleen ja tartuntaketjujen jäljitys vaikeutuu.