Koronarokotukset

Koronarokotusten pääpaino on tällä hetkellä ikääntyvien riskiryhmien rokottamisessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioi, että  laajempiin väestörokotuksiin päästään toukokuussa 2021. Rokotusten aikatauluun vaikuttaa rokotteiden saatavuus.

Koronarokotus on vapaaehtoinen ja maksuton. Rokotetta tarjotaan kaikille yli 16-vuotiaille. Lapsia ei rokoteta, koska tietoa rokotuksen vaikutuksista lapsiin ei vielä ole.

Pohjois-Pohjanmaalla on käytössä kolme rokotetta: BionTech-Pfizer, Moderna ja Astra Zeneca. Rokotteita annetaan yli 70-vuotiaille. Rokotteet vaativat kaksi rokotekertaa parhaan suojan saamiseksi. Toinen rokote pistetään, kun ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut kolme kuukautta. 

Rokotusjärjestys

Rokotukset etenevät Pohjois-Pohjanmaalla kansallisen rokotusjärjestyksen mukaisesti. Kun rokotteiden saatavuus paranee ja tietoa rokotteiden soveltuvuudesta eri kohderyhmille saadaan lisää, rokotuksia laajennetaan ikääntyneiden ryhmissä ja riskiryhmiin sekä myöhemmin muuhun aikuisväestöön.

THL:n linjauksen mukaan rokotusten painopiste on nyt ikääntyneiden rokotuksissa .

Rokotusjärjestyksen tavoitteena on vähentää vakavia tautitapauksia, ehkäistä ennenaikaisia kuolemia ja elinvuosien menetystä sekä ylläpitää terveydenhuollon kantokykyä.

Rokotusten edistyminen

Tietoa rokotusten edistymisestä Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla on koottu THL:n sivuille. Rokotuskartassa on ajantasaista tilannetietoa maakunnan ja yksittäisten kuntien rokotuksista. Kartan kautta löytyy myös infoa rokotusten etenemistä ikäryhmittäin.

Lisätietoa: